anchoranchor

Hỏi Đáp Về Chế Độ Dev - Tính Năng Cao Cấp

2024/02/01

【Giải đáp chế độ Dev! Hiểu ngay sau một cú nhấp chuột】

Q1:Có thể thêm mô hình 3D bên ngoài vào chế độ Dev nâng cao không?

A:Hiện tại thì chưa hỗ trợ, nhưng trong tương lại tới có thể thêm mô hình 3D vào.


Q2:Làm cách nào để chuyển đổi các thiết kế và mô hình kiến ​​trúc cũ sang map mới?

A:Hiện chưa thể chuyển các mô hình kiến trúc cũ sang map mới. Bạn có thể sử dụng trigger để xây nhanh các tài nguyên kiến trúc được cung cấp sẵn nhé!

1. Máy Tạo Bản Thiết Kế sẽ được giới thiệu và hướng dẫn trong các phiên bản tới, cho phép người chơi tùy chỉnh và tải lên bản thiết kế của riêng mình.

2. Nhập Mô Hình


Q3:Có thể thêm nhạc bên ngoài vào chế độ Dev nâng cao không?

A:Hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được. Nhưng bạn có thể làm được điều đó trong tương lai không xa.


Q4:Việc sử dụng chế độ Dev nâng cao để sáng tạo map liệu có mang lại data ổn định hơn so với chế độ thường không?

A:Chế độ Dev nâng cao là chế độ mới của Mini World và sẽ tốt hơn chế độ sáng tạo cũ. Chúng tôi thực sự khuyên tất cả các nhà phát triển nên chuyển sang dùng chế độ Dev nâng cao mới này!


Q5:Làm cách nào để sử dụng (Lấy giá trị) trong code block?

A:Lấy giá trị (hình chữ nhật tròn màu xanh lá cây) được sử dụng để chỉ định giá trị bất kỳ trên trình kích hoạt.

Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng Khối (Lấy giá trị) để đặt thời gian cho trình kích hoạt thời gian đã đặt.

Mini World cung cấp nhiều loại khối giá trị cho người chơi.

Tuy nhiên, người chơi phải chọn đúng loại khối giá trị để kết hợp với trigger. Ví dụ: Nếu Trigger muốn Giá Trị Số nhưng người chơi gửi khối Giá Trị Văn Bản vào thì sẽ không thể liên kết được.


Q6:Cách sử dụng (Hạn Chế) trong code block?

A:Khối (Hạn Chế) được sử dụng để kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện hành động kích hoạt bất kỳ.

Chúng ta thường đặt khối (Hạn Chế) bên dưới khối sự kiện như trong ví dụ bên dưới.

Trong ví dụ này, khi người chơi vào game, chúng ta sẽ kiểm tra thời tiết, nếu trời mưa người chơi sẽ chết.

Có rất nhiều loại khối (Hạn Chế) để sử dụng, các bạn hãy thử tìm hiểu về chúng nhé!


Q7:Làm cách nào để sử dụng (Biến Lượng) trong code block?

A:Khối (Biến Lượng) là khối được sử dụng để lấy các biến toàn cục và biến riêng người chơi.

Biến được sử dụng để lưu trữ bất kỳ giá trị nào mà nhà phát triển bản đồ muốn.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng các Biến để lưu trữ số lượng quái vật mà người chơi đã tiêu diệt. Khi người chơi nói chuyện với NPC sẽ nhận được số Xu Vàng tương ứng với số lượng quái mà người chơi đó đã tiêu diệt.


Q8:Chức năng (Tùy Chỉnh) trong code block có tác dụng gì?

A:Khối (Tùy Chỉnh) được sử dụng để tập hợp một tập hợp nhiều trình kích hoạt hành động lại với nhau. Thể hiện ở hình ảnh dưới đây.

Đầu tiên, bạn phải tạo một khối tùy chỉnh.

Sau đó, bạn có thể kéo khối tùy chỉnh để chèn vào các trình kích hoạt khác.