anchoranchor

Làm thế nào để trở thành một nhà phát triển

2024/06/21

Bước 1: Tải lên bản đồ công khai bất kỳ

Tạo một bản đồ mới trò chơi và chia sẻ công khai nó để trở thành nhà phát triển thực tập sinh.

Bước 2: Vào Trung tâm nhà phát triển để trả lời câu hỏi

Sau khi trở thành nhà phát triển thực tập sinh, bạn có thể đến trung tâm nhà phát triển để trả lời các câu hỏi Sẽ có tổng cộng 16 câu hỏi, với tổng điểm là 160. Nếu đạt trên 80 điểm, bạn có thể vượt qua và trở thành nhà phát triển chính thức.

Hai cách trả lời câu hỏi:

Đường dẫn 1: Nhấp vào hình đại diện trên trang chủ trò chơi để vào trung tâm cá nhân. Nhấp vào nút "Nền tảng dịch vụ người sáng tạo" ở góc trên bên trái để mở trung tâm nhà phát triển. Nhấp vào nút "Đến trả lời câu hỏi thành Dev chính thức" để truy cập trang trả lời.

Đường dẫn 2: Khi người chơi chia sẻ bản đồ công khai thì sẽ nhận được email trong trò chơi từ nhà phát triển thực tập sinh. Nhấp vào nút "Trung tâm nhà sáng tạo" trong email để mở Trung tâm nhà phát triển và nhấp vào nút "Đến trả lời câu hỏi thành Dev chính thức" để truy cập trang trả lời.

Biểu tượng đường dẫn 1:

Biểu tượng đường dẫn 2:

Trang trả lời:

Bước 3: Ràng buộc thông tin cá nhân

Sau khi vượt qua bài kiểm tra, hãy nhấp vào nút "Trở lại" trên giao diện điểm số, vào giao diện đăng ký của trung tâm nhà phát triển, liên kết các thông tin cá nhân, đăng nhập vào trung tâm nhà phát triển và trở thành nhà phát triển chính thức.