Nội Dung Cập Nhật 0.57.0

 

I. Cập Nhật Tính Năng
1. Lễ Hội Mùa Xuân sắp mở. Tham gia nhận thú cưỡi Rồng Vàng vĩnh viễn và vật phẩm khác.
2. Thêm 6 loại nhạc cụ truyền thống, dùng nhạc cụ tương tác với dã nhân hoặc hợp tấu với bạn bè!
3. Tối ưu trang lưu trữ giúp phân loại Map tốt hơn
II. Cập Nhật Tiệm
1. Mở bán Skin Múa Lân Sư Rồng mới
2. Cập nhật 27 bộ skin DIY mới
III. Tối Ưu Khác
1. Tối ưu tính năng dịch map tự động
2. Tối ưu trải nghiệm liên thông
3. Tối ưu chất lượng bản dịch