XẾP HẠNG THÁNG 12/2023

NGÔI SAO VÀNG
Tiền mặt: 5,000,000 VND

NGÔI SAO ĐỒNG
Tiền Mặt: 3,000,000 VND

NGÔI SAO BẠC
Tiền mặt: 4,000,000 VND

các giải thưởng khác
Quà tặng Qúy 4, 2023

Ghi chú:
Những con số này là cơ sở để chọn giải thưởng không phải tất cả các lợi ích sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Một số sẽ được đổi thành hàng hóa, điện thoại hoặc các lợi ích khác.

1.000.000 đ

Lựa chọn của người xem lucyminiworld06

2.000.000 đ

Video Của Tháng
Tuyên Nguyễn

2.000.000 đ

Video hay nhất tháng trên Youtube
Siu Ngáo

2.000.000 đ

Video hay nhất tháng trên Tiktok
Su Hào Gaming

2.000.000 đ

Nhà quảng cáo tài ba
cuongmw154

3.000.000 đ

Lựa chọn của người xem

Dung_Vipp

5.000.000 đ

Lựa chọn của quản trị viên

  Mini SNOW

5.000.000 đ

Người kể chuyện hay nhất

  Yuumi Đi Lạc  

5.000.000 đ

Nhiều video nhất

Dung_Vipp

VIDEO TIÊU BIỂU

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Bấm để đăng ký

Phê duyệt của Quản trị viên

Nhận email mời

Tạo nội dung UGC
+ nhận lợi ích hàng tháng

ĐĂNG KÝ

TẢI CHI TIẾT
NỘI DUNG & LỢI ÍCH