Vương Quốc Trên Biển

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc trên biển. Có một lâu đài lớn trong vương quốc…