Trung Thu

Đêm Trung thu Mini World có gì? mặt trăng không thể nào thiếu được, đèn lồng tỏa sáng, bánh ngọt ngôn miệng…