Ngôi Nhà Ấm Áp

Ngôi nhà đó không xa hoa cũng không sang trọng, nhưng trong lòng thì nó lại chứa đầy ấm áp.