Mini Star Runway Skin from gamers (3)

Rất may nhận ra nhiều nghệ sĩ từ một cuộc thi đấu Mini World, cảm ơn các bạn đã ủng hộ!