Chị Thỏ Mini

Bộ tứ Mini World, ai được các bạn yếu thích nhất?