GIẢI THƯỞNG NGƯỜI SÁNG TẠO MINI WORLD

🔰 CHỦ ĐỀ: CĂN CỨ BÍ MẬT CỦA CHÚNG TỚ

💥 Hãy sử dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của bạn tham gia Giải Thưởng Người Sáng Tạo Mini World để tạo căn cứ bí mật cho bạn và bạn bè của bạn!
🔰 Ngoài ra, bạn còn có cơ hội giành được giải thưởng sáng tạo với tổng giá trị hơn $25.000!
👉 Chức năng chỉnh sửa UI mới đang chờ đợi bạn!
⏰ Thời gian gửi map: 25.02.2022-06.03.2022
🔰 Công bố kết quả sơ khảo: 10.03.2022
🔰 Công bố kết quả chung cuộc: 15.03.2022