Nội Dung Cập Nhật 0.57.0

2022.01.27

Sự Kiện Tết chơi lớn, nhanh tay cập nhật bản 0.57.0 để chơi

2022.01.27

Nội Dụng Cập Nhật 0.56.3

2021.12.31

Nội Dụng Cập Nhật 0.55.2

2021.11.08

Nội Dụng Cập Nhật 0.54.0

2021.11.08

Nội Dụng Cập Nhật 0.53.0

2021.11.08