Bí Mật Sa Mạc Chấn Động Ra Mắt! (Phiên Bản 1.0)

1. Sinh Vật, Quái Vật, Thực Vật mới xuất hiện. Giun Cát, Bọ Cạp, Người Cát và Cây Dương đang chờ bạn khám phá.
2. Hệ thống Bão Cát mới đầy thách thức. Đi tiếp hay dựng lều để trốn, bạn và đồng đội lựa chọn sao?
3. Nhiều Ốc Đảo và Ngôi Làng đang chờ. Thương Nhân và Dân Làng cũng nhiệt liệt chào đón!
4. Dưới ngôi làng có những tàn tích bí ẩn, tìm đường đến khu di tích khám phá kho báu nào!
5. Nhiệm vụ sa mạc mới được thêm vào, đến hoàn thành và nhận thưởng ngay!