Mini World

loading...

***Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Cào ANP***

Thẻ AnPay là thẻ Nội địa Trả trước Vô danh, Không tái nạp, Thanh toán 1 lần theo mệnh giá. Được sử dụng để thanh toán trực tuyến đa sản phẩm, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam

Đa mệnh giá: 10.000 , 20.000, 30.000, 50.000 , 100.000 , 200.000 , 300.000 , 500.000 ,1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000

Phương Thức Mua Online:

https://ippay.vn/

https://whypay.vn/mua-the-anpay.html

https://thanhtoanonline.vn/mua-the-anp.html